Verwerking

Hoe verwerk ik Wüpor Cellenbeton?

 • Snel en eenvoudig
 • Droge verwerking
 • Belangrijk: het aanzetten van de eerste laag
 • Hoeken
 • Lijmen
 • Metselwerk
 • De lijmkam
 • Hamer en waterpas
 • Tweede laag
 • Verband
 • Zagen
 • Verbinding van de muren
 • Wüpor U-blokken als lateien
 • Dikte van de bewapening
 • Verankeringen
 • Dilitatievoegen
 • Murfor

Snel en eenvoudig
Wüpor Cellenbeton kent een snelle en eenvoudige verwerking door het lage gewicht en het grote formaat van de blokken. Door een vaste maatvoering kunnen grote bouwmuren in relatief korte tijd worden opgebouwd.

Droge verwerking
De Wüporblokken dienen zo droog mogelijk opgeslagen te worden. Dit zal naderhand het lijmen vergemakkelijken en verzekert uiteraard een droge bouwconstructie.

Belangrijk: het aanzetten van de eerste laag
Rechtstreeks op de betonplaat wordt, over de gehele omtrek van de bouw, een vochtscherm in een laagje mortel gelegd. Daarna wordt de eerste laag Wüporblokken in een mortelbed (1/2 cement – 1/2 kalk – 4 zand) perfect waterpas in lijn geplaatst.

Hoeken
De hoeken worden eerst geplaatst met behulp van een laser of waterpas. Het gebruik van hoekprofielen voor het aanbrengen van een metseldraad is handig. In principe wordt de eerste dag alleen de eerste laag van alle buitenmuren en dragende binnenmuren geplaatst om voldoende verharding van het mortelbed te krijgen.

Lijmen
Om de isolatiewaarde van de blokken maximaal te benutten worden zij bij voorkeur gelijmd. De voeg bedraagt 2 á 3 mm. Hoewel de eerste laag Wüpor cellen-betonblokken in een mortelbed geplaatst is, wordt de stootvoeg gelijmd. Bij blokken met tand en groef wordt alleen lijm op de horizontale voegen aangebracht. De speciale mortellijm Wüporfix, voor de verwerking van cellenbetonblokken, kan in de gepaste hoeveelheid meegeleverd worden. Wüporfix is verkrijgbaar in zakken van 20 kg.

Het klaarmaken van de lijm staat duidelijk vermeld op de verpakking. In een schone mengemmer de aangegeven hoeveelheid water gieten. De volledige inhoud van een zak Wüporfix toevoegen en goed mengen. De samenstelling is optimaal als een getrokken gleuf nauwelijks open blijft. De lijm blijft ongeveer 4 uur verwerkbaar.

Metselwerk
Als Wüpor-cellenbetonblokken toch gemetseld worden, is het noodzakelijk een waterhoudend additief of kalk (mekal) aan de mortel toe te voegen (bijvoorbeeld 1/2 kalk – 1/2 cement – 4 zand).

De lijmkam
De lijmmortel wordt, door middel van een aan de blokdikte aangepaste lijmkam, gelijkmatig verdeeld. Bij blokken met een tand en groef alleen op het horizontale vlak, bij blokken zonder tand en groef zowel op het horizontale als op het verticale vlak. Zorg ervoor dat de voegen gevuld zijn.

Hamer en waterpas
Bij de verwerking wordt ieder blok, door het aanslaan met de gummihamer, recht en waterpas tegen de metseldraad gezet. De lijm loopt dan zachtjes uit de voegen en wordt, na het aantrekken, met een troffel afgestoken zodat we een gladde muur behouden. Regelmatige controle met het waterpas, zowel horizontaal als verticaal, is noodzakelijk.

Let wel: een goed geplaatste eerste laag is de basis voor een degelijke verdere opbouw.

Tweede laag
Het is aan te raden met de tweede laag pas te starten nadat de eerste laag van alle buitenmuren en dragende binnenmuren is geplaatst en uitgehard.

Verband
De blokken moeten in verband gelijmd worden. De hoekverbindingen worden in dit verband bepaald door de blokdikte. Controleer daarbij steeds of de muren loodrecht staan. Wanneer uitsparingen in de muren dienen te worden gemaakt, kunnen daar dunne blokken of passtukken voor gebruikt worden. Controleer of daardoor de muur niet teveel verzwakt. Anders dienen er ankers te worden gebruikt.

Zagen
Wanneer met de standaardblokken de juiste hoogte niet kan worden bereikt, moeten ze op maat gezaagd worden. Het verzagen van Wüpor-cellenbetonblokken kan of met een Widiazaag en zaaghoek of met een elektrische zaag gebeuren.

Verbindingen van de muren
Bij de hoekverbinding van twee buitenmuren worden de blokken vertand. De verbinding binnenmuur/buitenmuur: om de twee lagen worden er roestvrijstalen bandijzers geplaatst met behulp van roestvrije nagels (8 cm.). De verbindingen van twee binnenmuren gebeurt op identieke wijze.

Wüpor U-blokken als lateien
Worden gebruikt boven venster- en deuropeningen maar ook voor andere overspanningen. Ze hebben dezelfde buitenafmetingen als blokken. De U-blokken worden met de kopzijden tegen elkaar gelijmd en opgevuld met gewapend beton of met een metaalprofiel in beton. Als minimale opleglengte aan weerszijden moet er 25 cm. voorzien worden. De lateien kunnen ter plaatse gegoten worden of op maat besteld worden. De latei dient ondersteund te worden tijdens het beton storten en de droogperiode. Voor kleine overspanningen en dunnere wanden kunt u lijmmurfor gebruiken.

Dikte van de bewapening
De betonstudie zal uitwijzen welke bewapening er geplaatst dient te worden. Indien de overspanning een betonbalk hoger dan 20 cm. vereist, worden de verticale benen van de U-blokken met blokken van 5 of 7 cm. geplaatst naargelang de dikte van de benen. Wij raden aan deze in beton te verankeren door middel van roestvrije nagels.

Om de horizontale krachten ter hoogte van de lateien op te vangen wordt er Muforwapening van minimaal 1,5 m. lengte geplaatst in de laatste en de voorlaatste voeg onder de opleg.

Verankeringen
Om een muur in de Wüporblokken te verankeren aan betonnen pijlers wordt om de 2 lagen een L-vormig roestvrij veeranker geplaatst. De openstaande voeg wordt dan met een aangepast product dichtgemaakt.

Het verankeren van een scheidingswand aan een bestaande wand gebeurt met roestvrijstalen hoekvormige ankerplaatjes; voor blokken van 25 cm. hoog om de 2 lagen. Bij elementen die hoger zijn, wordt elke laag verankerd.

Dilatatievoegen
De dilatatievoeg wordt verkregen door het plaatsen van dilatatieankers om de 2 lagen. De open voeg wordt dan met een aangepast middel gedicht.

Murfor
Voor de stevigheid van cellenbetonmetselwerk, met gelijmde voeg, wordt Murfor van het type EFS/Z gebruikt. Murfor dient aangebracht te worden op plaatsen waar trekspanningen optreden. De trekweerstand van het metselwerk wordt zo gevoelig verhoogd, waardoor het risico van scheurvorming sterk vermindert. Risicoplaatsen hierbij vinden we onder de opleg van betonnen lateien, balk of metaalprofiel. Bij de studie van het plan zal onze technische dienst bepalen waar en hoeveel Murfor geplaatst moet worden.

Als 2 Murfor-wapeningen elkaar moeten overlappen moet dit minstens met een overlapping van 15 cm. zijn geschrankt. Wapeningen nooit op elkaar plaatsen! In de hoeken kunnen hoekstukken geplaatst worden (50 x 50 cm.).