Bewerking

Wüporblokken kunnen gemakkelijk bewerkt worden. Installatiewerken van welke aard dan ook zijn gemakkelijk uit te voeren. Het gebruik van aangepast gereedschap maakt het bewerken nog eenvoudiger.

Sleuventrekker
Sleuven voor leidingen worden met een sleuventrekker probleemloos uitgekrabd. Met een elektrische freesmachine kan het werk nog sneller worden uitgevoerd.

Vleugenboren
Uitsparingen voor schakelaars en elektriciteitsdozen worden zonder problemen geboord met een speciale vleugelboor.

Binnenafwerking
Op Wüporblokken kunnen de gewone binnenpleisters gebruikt worden. Het is wel noodzakelijk een voorlijm aan te brengen, afhankelijk van de pleister die wordt gebruikt.

Een degelijke binnenbezetting wordt verkregen met een laag van 10 à 12 mm. Op plaatsen waar gevaar voor scheurvorming bestaat, wordt een aangepaste wapening in de pleisterlaag ingewerkt. Verder dienen voorschriften van de producenten strikt opgevolgd te worden.

Buitenafwerking
Voor de buitenafwerking moet het product aangepast zijn aan cellenbeton. Hoewel de bezetting waterdicht moet zijn, mag het zeker de waterdoorlaatbaarheid niet remmen.